O projektu

nova_vlajka logo

Nová česká vlajka je soutěž organizovaná spolkem Vlastenci.cz. V letech 2010-2012 proběhl její první ročník. Nápad na tuto soutěž vyplynul náhodou z jedné e-mailové diskuse a vychází z faktu, že při rozdělení ČSFR se česká i slovenská strana zavázaly nepoužívat v budoucnu žádné státní symboly bývalé federace. Česko se po neúspěšných pokusech se změnami odstínů rozhodlo vlajku bývalého Československa používat v nezměněné podobě, čímž dohodu porušilo.

Soutěž si pohrává s myšlenkou, jak by asi vypadala česká vlajka, pokud by Česká republika v souladu s dohodou stávající původně československou vlajku nepoužívala. Zájemci o účast v soutěži mohou v následujících měsících zasílat prostřednictvím formuláře na této stránce vlastní návrhy, jak by si novou vlajku Česka představovali.

Cíle projektu

Soutěž Nová česká vlajka si klade za cíl prohlubovat znalosti o naší vlasti a prostřednictvím nich šířit pozitivní vlastenectví a to, čemu se někdy říká „zdravá národní hrdost“. V tomto poněkud netradičním projektu se budou moci účastníci seznámit blíže s vexilologií (naukou o vlajkách) a jejími pravidly a při tvorbě vlajky reprezentující důstojně naši zemi pro ně bude nezbytné se poohlédnout po inspiraci i do české historie, geografie a mnoha dalších oblastí.

Nová česká vlajka rozhodně nemá v záměru nahrazovat stávající českou vlajku či ji jakýmkoliv způsobem hanit nebo znevažovat. Ačkoliv, jak připomínáme, můžeme přivlastnění československé vlajky Českem považovat za sporné, Češi se se touto vlajku sžili a je nanejvýš nepravděpodobné, že by se po 21 letech české samostatnosti měnila. Můžeme však polemizovat o důsledcích tohoto rozhodnutí, třeba i prostřednictvím naší soutěže.

Pravidla soutěže

Soutěž Nová česká vlajka probíhá od 28. září 2014 do 22. března 2015. Následující týden bude probíhat vyhodnocování návrhů a konečné výsledky budou vyhlášeny dne 30. března 2015 na 95. výročí přijetí československé vlajky.

Každý může do soutěže přispět libovolným počtem originálních návrhů, případné hodnotné ocenění se však týká jen nejúspěšnějšího z autorových návrhů. O vítězném návrhu rozhodne porota složená z autorů projektu Vlastenci.cz. Dále budou vyhlášena čestná uznání pro nejoblíbenější návrh, o němž budou moci rozhodnout návštěvníci webové stránky nova-vlajka.vlast.cz, a nejkreativnější návrh, kde bude hodnocena originalita a estetický dojem, o němž bude opět rozhodovat porota.

Vítězné soutěžní návrhy budou odměněny produkty z e-shopu Vlastenci.cz

Účastník soutěže musí při zasílání návrhu uvést své jméno a příjmení a e-mailový kontakt. Účastník při odesílání návrhu uvede, zdali má zájem soutěžit o hodnotné ceny. Odesláním návrhu souhlasí s tím, že autoři stránek budou moci dále nakládat s návrhem za podmínky zmínění autorství. Autoři stránek si vyhrazují právo návrh za určitých okolností nezveřejnit.

Více ve FAQ.

Výsledky minulého ročníku si můžete prohlédnout zde.