Česko3

NováVlajka_S

Autor: R. Pisinger

Popis: Nová vlajka s žlutým klínem, barvy symbolizují Čechy, Moravu a
Slezsko.