Výsledky 2012

A je to tady! Hlasovali jste a my přinášíme výsledky toho, který návrh vlajky se vám nejvíce líbí.

Smyslem soutěže nebylo nahradit současnou českou vlajku, ale zkusit si zahrát na to, že Češi žádnou nemají a hledají novou.

Pro úspěch soutěže připravujeme druhý ročník soutěže! :-)

Vítězným návrhem se stává vlajka Martina Hlavatého – červený klín na bílo-modré bikoloře se lvem, jenž drží v tlapách husitský kalich. Tento návrh získal vítězných 55 hlasů v druhém kole!

Martin Hlavatý - vítězný návrhVítězná vlajka na videu:

Pomyslnou stříbrnou medaili získal Jan Šverma a jeho česká trikolora se znakem Hradní stráže s 52 hlasy v druhém kole. Tento návrh získal i zvláštní ocenění poroty (vizte níže).

Ing. Jan Šverma - druhé místo

Bronzově se umístil návrh ruského soutěžícího Andreje Zvěreva nazvaný „Jednotou k prosperitě“, který vycházel z českého znaku a všeslovanského praporu ustaveného roku 1848 v Praze. Tato vlajka se líbila 49 hlasujícím v druhém kole.

Andrej Zvěrev - třetí místo

Zvláštní ocenění poroty z řad autorů stránek Vlastenci.cz získaly dva návrhy. Návrh Jana Švermy české trikolory se znakem Hradní stráže pro „jeho jednoduchost a srozumitelnost, s touto vlajkou jsme se asi nejvíce dokázali ztotožnit jako s možnou vlajkou Česka. Nicméně je návrh možná až příliš zaměnitelný s vlajkami Slovenska, Slovinska, Srbska či Ruska.“

Ing. Jan Šverma - druhé místo

Dalším oceněným návrhem byl návrh podle vlajky jihoamerické Guyany od Tomáše Halušky za jeho „invenčnost, neotřelost a snahu zachovat typický klín i národní barvy. Oceňujeme, že vlajka neobsahuje složitý znak a je mezi ostatními vlajkami světa poměrně jednoduše rozpoznatelná a v Evropě dokonce ojedinělá.“

Vlajka podle státu Guyana 2

 

Všem umístěným gratulujeme!

Děkujeme zároveň všem, kteří zaslali své návrhy. Nezoufejte, příště se třeba také umístíte ;) Každopádně na nás nezapomeňte!

Vlastenci.cz