Dobrá vlajka, špatná vlajka

DOBRÁ VLAJKA, ŠPATNÁ VLAJKA
Jak vytvořit vynikající vlajku

CO JE TO VLAJKA?
Účelem vlajky je reprezentovat určité místo, organizaci nebo osobu, obvykle na obdélníkovém kusu tkaniny tak, aby byla rozpoznatelná z dálky, za pohybu a aby bylo snadné ji reprodukovat ve velkém množství a různých velikostech.
Následujících pět pravidel návrhu dobré vlajky vás povede při vytváření vlajky, která úspěšně dozná jejího účelu.
Vlajky se užívají po tisíce let, původně pro vojenské účely u pozemních vojsk a později jako rozpoznávací znamení na moři. Vyvinuly se z nich symboly reprezentující vladařské rody a následně i země a vládní instituce, dále pak firmy, vojenské hodnosti a jednotky, sportovní týmy nebo politické strany.
Vlajky vycházejí z heraldiky – nauky o vytváření erbů a znaků – a řídí se mnoha stejnými pravidly. Pokud budete následovat tento jejich přehled, budete schopni vytvořit skvělou vlajku.

„Vlajka by měla být jednoduchá, snadno vytvořitelná a dobře vypadající při vlajkoslávě; měla by se lišit od vlajky jakéhokoliv jiného státu, místa nebo osoby; měla by být významná; mělo by být snadné ji rozlišit i na dálku; její barvy by měly dobře kontrastovat a být trvalé; a posledním, nikoliv však nejméně podstatným bodem: vlajka by měla být efektní a pohledná.“

– Národní rada pro vlajku Konfederovaných států amerických, 1861

PĚT ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO TVORBU VLAJKY
1. V jednoduchosti je krása
Vlajka by měla být jednoduchá tak, aby ji i dítě umělo namalovat zpaměti…
2. Použijte srozumitelnou symboliku
Z užitých symbolů, barev nebo vzorů by mělo být patrné, co symbolizují…
3. Dvě až tři základní barvy
Snažte se omezit počet barev maximálně na tři, které jsou navzájem dobře kontrastní a vybírejte ze základních barev…
4. Žádné nápisy nebo pečeti
Nikdy nepoužívejte na vlajkách nápisy nebo pečetě (toto se týká především vlajek států USA, pozn. překl.)…
5. Zdůrazněte odlišnost, ale i spřízněnost
Vyhněte se duplikování jiných vlajek, ale využijte podobnosti k ukázání spřízněnosti…

1. V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA
Vlajka by měla být jednoduchá tak, aby ji i dítě umělo namalovat zpaměti…

Vlajky se třepotají ve větru. Vlajky visí ze stožáru. Vlajka musí být vidět z dálky i z obrácené strany. Za těchto podmínek je pouze jednoduchý design ten efektivní. Navíc, výroba složitých a komplikovaných vlajek je dražší, což často brání jejich širokému užívání.
I ty nejprostší designy obsahují prvky skvělé vlajky – zjednodušte je zaměřením se na jediný symbol, jen několik barev, velké výrazné tvary a žádné nápisy. Snažte se odolat pokušení zahrnout symboly pro každého.
V ideálním případě je design oboustranný, nebo je alespoň možno jej rozeznat z obou stran. Nepoužívejte rozdílný motiv na rubovou stranu vlajky.

Dobrá: Kongo
Se silnými, kontrastujícími barvami, velikými výraznými tvary a rovnoběžnými čarami může být tato vlajka snadno rozpoznatelná i po obrácení.
Špatná: Západní Virginie (USA)
Pečeť samotná je příliš komplexní, bílé pozadí je fádní a v celku jediný prvek odlišující vlajku od vlajek ostatních států je modré ohraničení.

Dobrá: Bangladéš
Se dvěma výraznými barvami a jediným symbolem – vycházejícím slunce nezávislosti (lehce posunutému k žerdi) si tato vlajka zaslouží uznání.
Špatná: Turkmenistán
Velice komplikovaný pás obsahuje celých pět tradičních vzorů! Bylo by lepší od něj upustit a nechat jen půlměsíc s hvězdami.

Dobrá: Aljaška (USA)
Hvězdy, pro Spojené státy standardní symbol, formují souhvězdí Velký vůz a Polárku, které reprezentují nejsevernější stát USA.
Špatná: Vlajka tuniského beye
Přesycen hvězdami, půlměsíci a velkým Aliho mečem tento design z 19. století svoji komplexností s přehledem ruší svůj původní účel.

2. POUŽIJTE SROZUMITELNOU SYMBOLIKU
Z užitých symbolů, barev nebo vzorů by mělo být patrné, co symbolizují…

Symbolismus může designu dodat tu pravou „šťávu“ nebo může být i hlavním grafickým elementem v užitých barvách, někdy i ve tvarech či podkladech jednotlivých částí vlajky.
Obvykle je jeden primární symbol to nejlepší – vyhněte se však těm, u nichž je méně pravděpodobné, že budou reprezentativní nebo unikátní. Barvy s sebou často nesou význam: červená jako krev nebo oběť, bílá jako čistota, modrá jako voda či obloha.
Diagonální pruhování je často používáno bývalými koloniemi jako alternativa k povětšinou horizontálním a vertikálním pruhům evropských zemí.

Dobrá: Irokézská konfederace (USA)
„Hiawathův pás“, symbol pěti kmenů ještě z doby před rokem 1600, na tradiční modré wampumových mušlových korálků.
Špatná: Národ Navahů (USA)
Na pozorovatele vyskočí více než dvacet různých grafických prvků, a žádný přitom není dost velký na to, aby byl dobře vidět.

Dobrá: Itálie
Vycházející z revoluční vlajky Francie, svislé pruhy italské vlajky symbolizují výzvu typickým horizontálním pruhům mocných evropských království.
Špatná: Libye (resp. bývalá Libyjská džamahírija, pozn. překl.)
Ačkoliv zelené pole na vlajce Libye bylo vybráno pro svoji islámskou symboliku, vlajka složená jen z jediné barvy je až příliš jednoduchá k tomu, aby reprezentovala zemi, navíc ztrácí svůj význam, pokud je zobrazena v černobílé.

Dobrá: Ukrajina
Světle modrá a žlutá symbolizuje oblohu nad obilnými poli – obě barvy i orientace pruhů nesou význam.
Špatná: Organizace amerických států
Věřte nebo ne, vlajka této organizace zahrnuje vlajky všech svých členských států a musí být měněna pokaždé, když se nějaká země připojí, odejde či změní svoji vlajku!

3. DVĚ AŽ TŘI ZÁKLADNÍ BARVY
Snažte se omezit počet barev maximálně na tři, které jsou navzájem dobře kontrastní a vybírejte ze základních barev…

Nejzákladnějšími barvami pro vlajky jsou červená, modrá, zelená, černá, žlutá a bílá. Mohou se různit svým odstínem od světlé do tmavé. Příležitostně mohou být použity i další barvy jako fialová, šedá a oranžová, ale v dobrém návrhu vlajky jich je potřeba jen zřídka.
Oddělte tmavé barvy světlými a světlé tmavými, aby jste docílili efektivního kontrastu. Dobrou vlajku by mělo být možné dobře zobrazit i černobíle, tedy černé, bílé a odstínech šedi.
Více než čtyři barvy je těžké rozlišit a činí tak vlajku zbytečně komplikovanou a drahou. Vlajkové textilie bývají k dispozici jen v relativně omezeném počtu barev – další důvod k držení se těch základních.

Dobrá: Amsterdam (Nizozemsko)
Tyto použité barvy spolu dobře kontrastují, i přestože červená a černá nejsou odděleny světlou barvou.
Špatná: Vlajka čínského admirála (1882)
Příliš mnoho barev! Žlutá a bílá by mohly alespoň oddělovat tmavé barvy. Ačkoliv je drak na čestném místě, je velmi těžké ho rozpoznat.

Dobrá: Dominikánská republika
Tyto barvy zajišťují vyváženost a kontrast, bílý kříž slouží jako „prázdné místo“ uprostřed vlajky.

Špatná: Dominika
Použití všech šesti základních barev vytváří vlajka zbytečnou nákladnost a komplexnost. Kdo si všimne červené a černé v papouškových očích?

Dobrá: Nové Mexiko (USA)
Červená a žlutá připomínají španělskou minulost tohoto státu, zatímco symbol slunce pochází od Indiánů Zia. Tento design byl zvolen jako nejlepší vlajka státu USA Severoamerickou vexilologickou asociací.
Špatná: Virginie (USA)
Jen si to představte, osmnáct různých barev podle oficiálního popisu vlajky! Nejenže jen těžké je rozlišit, ale tak moc barev pořádně navýší výrobní cenu.

4. ŽÁDNÉ NÁPISY NEBO PEČETI
Nikdy nepoužívejte na vlajkách nápisy nebo pečeti (toto se týká především vlajek států USA, pozn. překl.)…

Slova ruší účel vlajky: proč na ni rovnou nenapsat „U.S.A.“? Vlajka je grafický symbol. Nápisy jsou z dálky téměř nečitelné, složité na vyšívání a obtížné zmenšit na velikost například placky na klopu. Slova nejsou psaná oboustranná – což nutí k použití dvoj- až třívrstvé textilie.
Nepleťte si vlajku s praporem, který je nesen před pochodující kapelou v průvodu nebo pověšen před řečnickým pultíkem. Takové prapory nevlají, díváme se na ně jen z jedné strany a obvykle zblízka.
Pečetě byly vytvořeny k umístění na papír, který čteme zblízka. Jen velmi málo jich je efektivních na vlajkách – jsou příliš detailní. Raději použijte některý prvek z pečeti jako symbol. Loga mohou někdy fungovat dobře, ale většinou ne.

Dobrá: Jižní Karolína (USA)
Palma symbolizuje „Palmový stát“ mnohem lépe, než by kdy mohla státní pečeť. Půlměsíc je na čestném místě.
Špatná: Jižní Dakota (USA)
Tato vlajka používá jak pečeť, tak nápis! A název státu se ve skutečnosti objevuje dokonce dvakrát.

Dobrá: Côtes d’Armor (Francie)
Spíše než logo, které je francouzskými departmenty a regiony často používaný motiv, Côtes d’Armor používá stylizovaného racka ve tvaru pobřeží.
Špatná: Loir-et-Cher (Francie)
Všechna ta slova a navíc nerozlišitelný šedý tvar… Vhodnější by bylo použít jen stylizovaného draka a nějakou zajímavější barvu na pozadí.

Dobrá: Národ Peguis (Kanada)
Kontrastující barvy s jedním ústředním symbolem reprezentuje tento indiánský národ mnohem lépe, než by mohla jakákoliv pečeť.
Špatná: Pevnost Providence, Severozáp. teritoria(Kanada)
I když celkový vzor vychází z vlajky Kanady, tato vlajka (pro indiánskou komunitu) zadrhává u nerozlišitelné pečeti.

5. ZVÝRAZNĚTE ODLIŠNOST, ALE I SPŘÍZNĚNOST
Vyhněte se duplikování jiných vlajek, ale využijte podobnosti k ukázání spřízněnosti…

Toto je nejspíš nejsložitější, ale velice podstatné pravidlo. Někdy jsou ty dobré designy už „zabrané“. Nicméně, symboly na vlajce, její barvy a tvary mohou připomínat jiné vlajky – mocný způsob, jak ukázat historickou návaznost, solidaritu nebo spřízněnost. To však vyžaduje znalost ostatních vlajek. (V našem kontextu může jako příklad tohoto pravidla sloužit užití panslovanských barev, tedy modré, bílé a červené. Pozn. překl.)
Často je nejlepší cestou, jak začít s navrhováním vlajky, poohlédnutí se po společných kořenech ve vlajkách – podle země, kmenu nebo náboženství. Použijte některé z mnoha zdrojů užitečných při identifikaci vlajek nebo hledání jejich historie, jako například „Flags of the World“: http://www.fotw.net nebo třeba vaše místní knihovna.

Dobrá: Ghana
Použitím stejných barev jako mnoho jiných afrických zemí vlajka Ghany ukazuje silnou návaznost na vlajky svých sousedů.
Špatná: Indonésie
Až na svůj poměr je tato vlajka totožná s tou monackou (kterou Monako mělo jako první), nicméně zde žádná spojitost mezi těmito dvěma zeměmi není. Vzhůru nohama je pak stejná jako vlajky Polska nebo Kantábrie ve Španělsku! (nebo jako vlajka Čech, pozn. překl.)

Dobrá: Akádie (Kanada)
Frankofonní obyvatelé kanadské Akádie umístili žlutou hvězdu symbolizující Sv. Marii, jejich národní symbol a patronku námořníků, na vlajku Francie.
Špatná: Manitoba (Kanada)
Zatímco britský „Red ensign“ značí návaznost na Commonwealth, rozlišovacím prvkem je jen malý znak. Lepší by bylo na vlajce použít bizona jako hlavní symbol.

Dobrá: Libérie
Libérie, založená osvobozenými otroky ze Spojených států, dobře odráží na vlajce svůj původ podobným, ale přesto odlišitelným designem.
Špatná: Vermont (USA)
Tato vlajka je prakticky neodlišitelná od dvaceti dalších vlajek států USA, všechny z nich mají rovněž pečeť na modrém poli.

NA CO JEŠTĚ BRÁT ZŘETEL
Obdélník je standardním tvarem pro vlajku. Držte se poměru šířky a délky mezi 1:1,5 (2:3, jako má vlajka Česka resp. Československa, pozn. překl.) až 1:2. Vlajky v Kanadě mají obvykle poměr 1:2, ve Spojených státech obvykle 1:1,5 (2:3) nebo 1:1,67. Čtvercové vlajky jsou v Severní Americe neobvykle. Od obdélníkového tvaru upusťte jen pokud to dává smysl v symbolice.
Vlajky se opotřebovávají. Udržením obdélníkového tvaru a neumisťováním symbolů na vlající část vlajky umožníte, že vlajka být opakovaně zalátána a bude tak zvýšena její životnost.
Čestné místo se nachází v „kantonu“ – levém horním rohu. Toto umístění odpovídá části vlajky, která je viditelná, pokud volně visí ze stožáru. Symbol umístěný ve středu nebo nalevo od něj je nejlépe viditelný, když vlajka vlaje.
Uvažte i metody výroby. Zakřivené linie u vyšívaných vlajek přidávají na ceně. „Díry“ a „prázdná místa“ zhoršují schopnost vlajky vlát. Tvary „do špičky“ se snáze třepí.
Výjimka potvrzuje pravidlo. „C“ na vlajce Colorada je senzačním grafickým prvkem. Komplikované heraldické čtvrcení vlajky Marylandu vytváří zapamatovatelný a odlišitelný motiv. Od uvedených pěti pravidel ale upouštějte jen s obezřetností a jasným záměrem.
Nenechte komisi, aby vám navrhla vlajku. Na místo toho k tomu pověřte jednotlivce a komisi použijte k tomu, aby mezi jednotlivými návrhy vybrala.
Staré pravidlo z heraldiky říká, že zvířata vyobrazená na vlajce by měla hledět směrem k žerdi.

A to nejdůležitější, navrhněte vlajku, která vypadá a atraktivně a vyváženě pro ty, kteří se na ni dívají ale zároveň i pro místo, organizaci nebo osobu, které reprezentuje!