Často kladené dotazy

Proč chcete hledat novou českou vlajku?

Stávající vlajku Česka nikdo měnit nechce. Chtěli bychom využít skutečnosti, že Česko navzdory dohodě se Slovenskem používá bývalou československou vlajku, a zkusit se zamyslet, co by se stalo, kdyby česká strana dohodu dodržela a v roce 1992 vyhlásila soutěž o novou vlajku vznikajícího státu. Doufáme, že tím rozproudíme debatu o české státnosti a významu státního symbolu jako symbolu sjednocující národní myšlenky.

Co je špatného na současné vlajce?

Určitě bychom neřekli, že je současná vlajka špatná. Vlajku České republiky ctíme jako symbol našeho státu. Její problém však spočívá v tom, že předně nebyla zamýšlena jako vlajka česká, nýbrž jako československá. Byla navržena a přijata jako vlajka Československa v roce 1920 (Více o její historii zde). Při rozpadu ČSFR se Česká republika i Slovenská republika dohodly, že si žádná strana nepřivlastní československé státní symboly. Česko se po pokusech se změnami odstínů barev rozhodlo používat československou vlajku v nezměněné podobě, čímž dohodu porušilo.

Z tohoto rozhodnutí vyplynulo několik problémů. Zaprvé, neexistuje žádný obdobný neutrální symbol česko–slovenské vzájemnosti (O důsledcích jsme psali například v souvislosti s kontroverzní slovenskou výstavou o nacionalismu zde).

Zadruhé, neexistuje tak žádný původní jednotící symbol pro všechny Čechy (tedy obyvatele Čech, Moravy a Českého Slezska). Česká republika v rámci federace používala bílo-červenou bikoloru, vlajku Čech. Téměř podobnou vlajku však používá Polsko a navíc může být chápána jako diskriminující vůči Moravě a Slezsku. Modrý klín na české vlajce symbolizuje Slovensko. Argumenty, že nyní modrý klín po Slovensku „zdědila“ Morava je vůči ní neuctivý a opět chybí symbol Českého Slezska.

To, že se Češi natolik sžili s československou vlajkou a nadále ji používají jako vlajku svého státu může také symbolizovat, že svoji národní myšlenku vložili do zaniklého Československa a ta jim nyní chybí. A Česko si jako svébytný stát svoji vlastní sjednocující ideu rozhodně zaslouží.

To si říkáte vlastenci? Naší vlajku byste měli ctít, ne se ji pokoušet něčím nahrazovat!

Jak jsme již řekli, vlajky České republiky si vážíme a rozhodně ji nemáme v úmyslu čímkoliv nahrazovat. Z důvodů zmíněných výše bychom si však chtěli pohrát s myšlenkou, jak by měl vypadat nový sjednocující státní symbol naší země, pokud by současná česká vlajka nikdy nebyla jako česká přijata a zůstala jen nostalgickým symbolem společného státu Čechů a Slováků.

Nejedná se o hanobení státních symbolů?

Zákon o užívání státních symbolů ČR (352/2001 Sb.) v paragrafu 13 říká: „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneužije, úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky.“ Jsme pevně přesvědčeni, že soutěž Nová česká vlajka v žádném případě nenaplňuje skutkovou podstatu tohoto přestupku. Účastníci soutěže neupravují, nebo dokonce hrubě neznevažují současnou vlajku České republiky, ale navrhují novou vlajku pro nově vznikající stát (celá soutěž se nese v duchu imaginární soutěže na novou státní vlajku České republiky, která by nejspíš proběhla v roce 1992, pokud by Česko dostálo dohody se Slovenskem). Dá se očekávat, že některé návrhy budou sdílet určité prvky se skutečnou českou vlajku, jde však pouze o důsledek toho, že vycházejí z podobné symboliky.