Klínová se znakem

eská-vlajka

Autor: T. Kučera

Popis: Vychází ze současné vlajky. Prohození barev připomíná svislé
věšení.