Moderní Republika česká

csr2

Autor: M. Pupcsik

Popis: Hvězdy symbolizují rovnost jedno.hist. zemí a spiklenecky
pomrkávají, že další hvězdy by nebyly problémem.