Vlajka Spolkové republiky Česko

1

 

Autor: J. Fojtík

Popis: Modrá hvězda – symbol Moravy, tmavě červená hvězda – symbol
Čech, žlutá hvězda – symbol Slezska.